Navigácia

Profil školy História školy Rada školy Rodičovská rada Školský vzdelávací program ISCED 1 O škole Hodnotiaca správa ZŠ s MŠ v šk.r. 2015/2016

O škole

Profil školy

Deti sa učia podľa toho, ako žijú:

Ak dieťa žije s kritikou,
učí sa odsudzovať.
Ak dieťa žije s nevraživosťou,
učí sa bojovať.
Ak dieťa žije s posmechom,
učí sa byť ostýchavým.
Ak dieťa žije s hanbou,
učí sa byť vinným.
Ak dieťa žije s toleranciou,
učí sa byť trpezlivým.
Ak dieťa žije s povzbudením,
učí sa sebadôvere.
Ak dieťa žije s chválou,
učí sa oceniť.
Ak dieťa žije s čestnosťou,
učí sa spravodlivosti
Ak dieťa žije s bezpečnosťou,
učí sa mať dôveru.
Ak dieťa žije so súhlasom,
učí sa mať rád seba.
Ak dieťa žije s akceptovaním a priateľstvom,
učí sa nachádzať vo svete lásku. 

                                    Dorothy Lew Nolte

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Strelníky
    Strelníky 42, 976 55
  • 048/4295202

Fotogaléria