Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk SJL
Správanie SPR
Telesná výchova TEV
Vlastivada VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Strelníky
    Strelníky 42, 976 55
  • 048/4295202

Fotogaléria