Navigácia

Utorok 19. 1. 2021

Novinky

 • OZNAM

  Na základe rozhodnutia vlády SR o zavedení lockdownu, v rámci ktorého sa v maximálnej miere obmedzí mobilita s cieľom zamedziť šíreniu nákazy Covid-19,

  organizácia Základnej školy s materskou školou Strelníky v termíne od 11.01. do 15.01.2021 bude nasledovná:

  Materská škola - deti ostávajú doma

  Základná škola - žiaci ostávajú doma, vzdelávajú sa DIŠTANČNE

  Upozornenie: od 11.01. do 18.01.2021 bude podľa informácii MŠVVaŠ SR zákonným zástupcom vyplácaná pandemická OČR

  Predpokladaný návrat žiakov do školy 18.1.2021

 •        Vianočné prázdniny - Obrázok 1

  Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky

  a šťastný nový rok 2021 !

  Vianočné prázdniny začínajú 21.12.2020, končia 8.1.2021. Vyučovanie sa začne v pondelok11.1.2021 .

 • Do zberu papiera sa zapojilo 11 žiakov.

  1.ročník : Veronika, Kristínka, Terezka

  2.ročník : Nelka, Natálka, Ondrík

  3.ročník: Mia, Barborka, Julko

  4.ročník: Vaneska, Veronika

  1. miesto NELKA 307 kg

  2. miesto JULKO 205,5 kg

  3. miesto MIA 123 kg

  ĎAKUJEME ochotnému ocinovi za odvoz papiera ! ! !

 • OZNAM

  Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje aj termín jesenných prázdnin a budú mimoriadne školské prázdniny:

  Nový termín jesenných prázdnin: 30. 10. 2020 – 2. 11. 2020

  Termín mimoriadnych školských prázdnin: 6. 11 .2020 – 9. 11. 2020

  V Strelníkoch 26.10.2020 Mgr. Gabriela Sedláková, riaditeľka školy

 • Vyhodnotenie zberu šípok šk.r.2020/2021

  Do zberu sa zapojilo 5 žiakov, ktorým ďakujeme ! ! !

  1. Martinko MAZÚCH 2. roč. 95, 00 kg
  2. Julko KMEŤ 3. roč. 47, 60 kg
  3. Veronika MAJEROVÁ 1. roč. 8, 40 kg
  4. Nelka FILADELFIOVÁ 2. roč. 3, 60 kg
  5. Filipko MIŠÁNY 2.roč. 1, 20 kg

  SPOLU 155,80 kg

  Ďakujeme aj rodinným príslušníkom,

  ktorí deťom v zbere šípok pomáhali ! ! !

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  podľa Rozhodnutia MŠ VV a Š SR číslo:2020/17949:1-A1810 sa prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od pondelka 26. októbra 2020.

  Riaditeľka ZUŠ Brusno a elokovaných pracovísk: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká - Ľubica Czippelová , DiS.art nariaďuje všetkým pedagogickým zamestnancom po dobu prerušenia prezenčného vyučovania, v termíne od 26.10.2020 do odvolania dištančné vzdelávanie žiakov.

  Vyučovanie mení iba svoju formu, bude naďalej prebiehať podľa pokynov vyučujúcich.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Strelníky oznamuje rodičom detí a žiakov Základnej školy s materskou školou Strelníky, že

  nový školský rok 2020/2021 začne dňa 2.9. 2020 a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov základnej školy

  povinná.

  Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej alebo základnej školy predloží vyplnený dotazník a

  písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténu.

  Slávnostné otvorenie školského roku v základnej škole bude o 8.00 hodine ráno .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria