Navigácia

Štvrtok 19. 4. 2018

Novinky

 • VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV !

  SRDEČNE VÁS POZÝVAME

  NA SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka v šk.r. 2018/2019,

  ktorý bude dňa 11.4.2018 o 15,15 hod v budove školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Vážení rodičia,

  dňa 18.4.2018 , t.j. v stredu, bude o 16 hod

  * CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE * .

  Program:1.Dochádzka, prospech,správanie,

  úspechy našich detí.

  2.Zošity "Daffer"

  3.Plavecký výcvik- 11.6.-15.6.2018

  4.Školský výlet

  5.Rôzne

  6.Triedne ZRPŠ

  Vaša účasť je potrebná.

  Tešíme sa na Vás !

 • CELOŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

  Výsledky súťaže v prednese poézie a prózy :

  1 kategória: 2.kategória:

  1.Eliška PREDAJNIANSKA - " Ranená breza " 1.Sofinka MAJEROVÁ - " Parádnica "

  2.Jakubko REPKA- "Ide Anča " 2.Laurinka ŠÁVOLTOVÁ -" Naša mamka "

  3.Lukáško MAJER- " Za modelku chce ísť koza " 3.Adelka MAJEROVÁ- " Kocúr a myš "

 • VÝSLEDKY SÚŤAŽE V SPEVE ĽUDOVEJ PIESNE

  1.kategória: 2.kategória:

  1.Sofinka KOVÁČOVÁ " Šípová ružička" 1. Laurinka ŠÁVOLTOVÁ "Povedala mamka "

  2.Eliška PREDAJNIANSKA " Keď sa ruža " 2.Sofinka MAJEROVÁ " Dedinka ty moja rodná "

  3.Vaneska MAJEROVÁ"Vyrástol mi pred oblôčkom" 3.Adamko MATYÓ " Tým Sirkovským potoškom "

 • Vianočné vystúpenie 16.12.2017 - Obrázok 1

  Milí rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na * VIANOČNÉ VYSTÚPENIE *

  našich detí dňa 16.12.2017 o 17,oo hod v Kultúrnom dome.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • MIKULÁŠ - Obrázok 1Milí rodičia, milí žiaci, v stredu 6.12.2017 o 15, 3o h prídem do Vašej školy!

  Ak ste boli dobrí a pripravili ste si program, prinesiem prekvapenie !

  M I K U L Á Š

 •                                    SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE n.š.r. 2017/2018 - Obrázok 1    

   

                                         OZNAMUJEME  RODIČOM A ŽIAKOM NAŠEJ ŠKOLY,

                                          ŽE DŇA 4.9.2017 o 8 hodine  

                                         BUDE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE n.š.r.2017/2018,

                                         NA KTORÉ VÁS SRDEČNE POZÝVAME !

                                        TEŠÍME SA NA VÁS !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria