Navigácia

Utorok 13. 11. 2018

Novinky

 • VYSTÚPENIE DETÍ pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

  DŇA 26.10.2018 vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ

  so svojim krásnym programom plným básní, piesní a tančekov

  o 17 hod v KULTÚRNOM DOME

  pri príležitosti * MESIACA ÚCTY K STARŠÍM *.

 • KONZULTAČNÝ DEŇ 24.10.2018

  VÁŽENÍ RODIČIA,

  DŇA 24.10.2018 BUDE KONZULTAČNÝ DEŇ

  v čase od 14,00 hod do 16,30 hod.

  TEŠÍME SA VAŠU ÚČASŤ!

 • Vážení rodičia,

  dňa 11.9.2018 , t.j. v utorok, bude o 16 hod

  * CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE * .

  Program:1.Školský poriadok

  2.Voľba výboru

  3.Vzdelávacie poukazy,Pracovné zošity, Časopisy, ...

  4.Krúžková činnosť, ZUŠ(príde aj p.uč. Z.Kučeráková)

  5.Rôzne

  6.Triedne ZRPŠ

  Vaša účasť je potrebná.

  Tešíme sa na Vás !

 • Vážení rodičia !

  Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie

  nového školského roku 2018/2019,

  ktorý sa uskutoční

  dňa 3.septembra 2018 o 8 hodine

  v budove Základnej školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • +

  • Termíny prázdnin

   Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.

   Školský rok 2018/2019

   Jesenné: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

 • Plavecký výcvik detí na plavárni v Banskej Bystrici sa uskutoční od 11.6.2018 do 15.6.2018 .

  Príchod ráno do školy.

  Zobrať si:plavky, uterák, hrebeň, kúpaciu čiapku dievčatá! + desiatu a pitie. Nebrať si cenné veci a mobil!

  Odchod zo školy o 8,15 hod .

  Z Banskej Bystrice odchod 11,3o hod.

  Príchod 12,15 hod.

  Obedy + ŠKD bude.

 • Dňa 21.6.2018 vystúpia žiaci a deti ZŠ s MŠ s kultúrnym programom

  * NÁŠ REGIÓN A TRADÍCIE*.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria