Navigácia

 • KONZULTAČNÝ DEŇ 16.1.2019

  KONZULTAČNÝ  DEŇ  16.1.2019

  VÁŽENÍ  RODIČIA,

  DŇA  16.1.2019  BUDE  KONZULTAČNÝ  DEŇ

  v čase od 14,oo hod do 16,3o hod.

   TEŠÍME  SA  VAŠU  ÚČASŤ! 

 • RECITAČNÁ SÚŤAŽ 30.1.2019

  30.1.2019 bude celoškolská súťaž v prednese poézie a prózy

  Dňa 30.1.2019 sa uskutoční celoškolská súťaž v prednese poézie a prózy.

   

 •        Vianočné prázdniny - Obrázok 1

   

                            

  Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2018, končia 7.1.2019. Vyučovanie sa začne v utorok 8.1.2019 .

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MIKULÁŠ

  MIKULÁŠ - Obrázok 1Milí rodičia, milí žiaci, vo štvrtok 6.12.2018

    o  16,oo h  prídem do Vašej školy

  Ak ste boli dobrí a pripravili ste si program, prinesiem prekvapenie !

                                                                                 M I K U L Á Š 

 • * MESIAC ÚCTY K STARŠÍM *

  VYSTÚPENIE DETÍ  pri príležitosti  MESIACA  ÚCTY K  STARŠÍM

   

  DŇA  26.10.2018 vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ

  so svojim krásnym programom plným básní, piesní a tančekov

  o 17 hod v KULTÚRNOM  DOME 

  pri príležitosti   * MESIACA  ÚCTY K STARŠÍM *.

   

 • CELOŠKOLSKÉ ZRPŠ 11.9.2018

  Vážení rodičia,

   

  dňa 11.9.2018 , t.j. v utorok, bude o 16 hod

  CELOŠKOLSKÉ  RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE * .

  Program:1.Školský poriadok                                   

                  2.Voľba výboru 

                  3.Vzdelávacie poukazy,Pracovné zošity, Časopisy, ...

                  4.Krúžková činnosť,  ZUŠ(príde aj  p.uč. Z.Kučeráková)

                  5.Rôzne

                  6.Triedne ZRPŠ

  Vaša účasť je potrebná.

  Tešíme sa na Vás !

 • Slávnostné otvorenie nového šk.r. 2018/2019

   

  Vážení rodičia !

   

  Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie

  nového školského roku 2018/2019,

  ktorý sa uskutoční

  dňa 3.septembra 2018 o 8 hodine

  v budove Základnej školy.

   

  Tešíme sa na Vás !

 • Termíny prázdnin

  +

  • Termíny prázdnin

        Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.

   Školský rok 2018/2019

   Jesenné: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

  • Vianočné: 23. december 2018 (nedeľa) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

  • Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

  • Jarné:

  • Košický a Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 25. február (pondelok) až 1. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. marca 2019 (pondelok).

  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 4. marec (pondelok) až 8. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2019 (pondelok).

  • Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).

  • Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota).

  •  

  • Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok). 

  •  

 • PLAVECKÝ VÝCVIK od 11.6.- do 15.6.2018

  Plavecký výcvik detí  na plavárni v Banskej Bystrici sa uskutoční od 11.6.2018 do 15.6.2018 .

  Príchod ráno do školy.

  Zobrať si:plavky, uterák, hrebeň, kúpaciu čiapku dievčatá! + desiatu a pitie. Nebrať si cenné veci a mobil!

  Odchod zo školy o 8,15 hod .

  Z Banskej Bystrice odchod  11,3o hod.

  Príchod 12,15 hod.

  Obedy + ŠKD  bude.

   

   

   

 • VYSTÚPENIE žiakov a detí ZŠ s MŠ dňa 21.6.2018

  Dňa 21.6.2018 vystúpia žiaci a deti ZŠ s MŠ  s kultúrnym programom 

  * NÁŠ  REGIÓN  A TRADÍCIE*.

 • ŠKOLSKÝ VÝLET 26.6.2018

  Š K O L S K Ý     V Ý L E T 

  KDE?      PLANETÁRIUM -  Žiar nad Hronom ( o 10,oo hod,   poobede Zvolen -zámok, Vlkanová )

  KEDY?   v utorok- 26.6.2018  

  ODCHOD -  ráno o 7,45 hod z námestia zo Strelník

  PRÍCHOD -okolo 16,oo hod.

   

 • 11.6.2018 GEOPARK v Ľubietovej

  Dňa 11.6.2018 po plaveckom výcviku navštívime * GEOPARK *  v Ľubietovej aj * Muzeálnu miestnosť *.

   

 • 1.6.2018

  Dňa 1.6.2018 pôjdeme so žiakmi na výlet do Ľubietovej, navštívime MUZEÁNU  MIESTNOSŤ, prezrieme si pamiatky.

  Zobrať si:vhodnú obuv a oblečenie, desiatu a pitie. Cestovné aj zmrzlinu deťom hradíme zo zberov.

  Návrat od 12,oo hod  do 13.hod. Obedy a ŠKD bude.

 • ĽUPČIANSKY ČITÁRIK

  25.5.2018 bude *ĽUPČIANSKY  ČITÁRIK*.

  Naši  žiaci reprezentovali nasledovne :

  1.ročník  Vaneska  MAJEROVÁ         2.miesto

  2.ročník Luláško  MAJER

  3.ročník Tomáško  CHRIAŠTEĽ        2. miesto

  4.ročník Sofinka  MAJEROVÁ

   

 • DEŇ MATIEK

  DEŇ MATIEK - Obrázok 1Milé mamičky,

  srdečne Vás pozývame na naše vystúpenie ,

  ktoré sme si s láskou pre Vás pripravili

  na 11.mája,  t.j. v piatok,  o 16 hod v kultúrnom dome.

   

 • ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka v šk.r.2018/2019

   

  VÁŽENÍ  RODIČIA BUDÚCICH  PRVÁKOV !

  SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

  NA  SLÁVNOSTNÝ  ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka v šk.r. 2018/2019,

  ktorý bude dňa 11.4.2018 o 15,15 hod v budove školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 8.2.2 018

  CELOŠKOLSKÁ  SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE  A  PRÓZY

   

  Výsledky  súťaže v prednese poézie a prózy :

  1 kategória:                                                                      2.kategória:

  1.Eliška PREDAJNIANSKA -  " Ranená breza "                 1.Sofinka MAJEROVÁ - " Parádnica "

  2.Jakubko REPKA- "Ide Anča "                                          2.Laurinka ŠÁVOLTOVÁ -" Naša mamka "

  3.Lukáško MAJER- " Za modelku chce ísť koza "            3.Adelka MAJEROVÁ- " Kocúr a myš "

   

   

   

   

   

   

   

 • ĽUDOVÁ PIESEŇ 12.2.2 018

  VÝSLEDKY  SÚŤAŽE V  SPEVE  ĽUDOVEJ  PIESNE

  1.kategória:                                                                     2.kategória:

  1.Sofinka KOVÁČOVÁ   " Šípová ružička"                     1. Laurinka ŠÁVOLTOVÁ "Povedala mamka "

  2.Eliška PREDAJNIANSKA  " Keď sa ruža "                   2.Sofinka MAJEROVÁ " Dedinka ty moja rodná "

  3.Vaneska MAJEROVÁ"Vyrástol mi pred oblôčkom"   3.Adamko MATYÓ  " Tým Sirkovským potoškom "

   

   

   

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE n.š.r. 2017/2018

                                     SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE n.š.r. 2017/2018 - Obrázok 1    

   

                                         OZNAMUJEME  RODIČOM A ŽIAKOM NAŠEJ ŠKOLY,

                                          ŽE DŇA 4.9.2017 o 8 hodine  

                                         BUDE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE n.š.r.2017/2018,

                                         NA KTORÉ VÁS SRDEČNE POZÝVAME !

                                        TEŠÍME SA NA VÁS !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria