Navigácia

Zverejnenie faktúr

fa za rok 2011-2014

http://faktúty za rok 2011Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Faktúry ZŠ s MŠ Strelníky 42      rok 2011

por.číslo       číslo faktúry       predmet  fakturácie               suma   €           splatnosť.            

1. 2042039 bb x net, internet 13,28 10.01.2011
2. 100314153 Slovakia energy,energie 826,06 15.01.2011
3. 2112200412 ŠEVT, tlačivá 14,88 21.01.2011
4. 11009 BOMS, OPP 25,26 03.02.2011
5. 2011018 Palivo IMPEX, uhlie 3276,65 25.01.2011
6. 1112200709 ŠEVT, tlačivá 16,94 08.02.2011
7. 120011 Obec Strelníky, služby-VEMA 62,80 14.02.2011
8. 201101272 Komensky, služby virt.knižnica 3,32 12.02.2011
9. 2042039 BB x net, internet 13,28 10.02.2011
10. 22110099 Gastrorex, vybavenie kuchyne 94,56 21.02.2011
11. 110076 Bella, hračky  MŠ 212,06 14.02.2011
12. 22011 Obec Strelníky, Veolia, voda 49,74 21.02.2011
13. 7722937777 T-com. telefóny 35,04 18.02.2011
14. 11112205 JurisDat, časopis 20 14.02.2011
15. 4085 Slovakia energy, energie 833,03 15.02.2011
16. 320086 Versity, kábel na počítač 8,78 23.02.2011
17. 20110062 PP COMP, toner 66,12 21.02.2011
18. 12120011 PD Strelníky, odvoz odpadu 15,55 28.02.2011
19. 2011049 Palivo IMPEX, uhlie 2785,15 8.3.2011
20. 201103286 Komensky, služby 3,32 14.3.2011
21. 7200013876 Slovakia energy, energie 760 10.3.2011
22. 2042039 BB x net, internet 13,28 10.3.2011
23. 42011 Obec Strelníky, voda 89,45 21.3.2011
24. 723955102 T-com, telefóny 29,38 17.3.2011
25. 11030 Miromax, služby BOZP 63,73 25.3.2011
26. 1100298 Produkcia, školenie 53 1.4.2011
27. 2111003171 Slovakia energy, energie 237,75 29.3.2011
28. 82011 Obec Strelníky, voda 60,92 21.4.2011
29. 201105190 Komensky, služby 3,32 14.4.2011
30. 72011 Obec Strelníky, sprac. miezd 1226,70 21.4.2011

 

31. 2042039 BB x net, internet 13,28 10.4.2011
32. 110650 IRIS, normy šJ 27,90 26.4.2011
33. 822011 šj Strelníky, réžie 748,38 28.4.2011
33. 832011 šj Strelníky, príspevok zo SF 54,60 28.4.2011
34. 11050 Miromax, služby BOZP 49,80 25.4.2011
35. 20110163 PP COMP, toner 208,98 21.4.2011
36. 21110262 2U , vlajky 39,18 25.4.2011
37. 122011 Obec Strelníky, voda 16,19 16.5.2011
38. 20110610 MADE, služby použ. prog 92,94 16.5.2011
39. 7200013876 Slovakia energy, energie 760 10.5.2011
40. 2042039 BB x net, internet 13,28 10.5.2011
41. 8725983198 T-com, telefóny 31,21 17.5.2011
42. 10015711 DMkomplet, toner 10,80 20.5.2011
43. 11379 BIOENZÝM, dezinfekcie 180 20.5.2011
44. 201107253 Komensky, služby 3,32 14.5.2011
45. 20110203 PP COMP, toner 65 20.5.2011
46. 110235 VRANA, vzdelávanie 26 3.6.2011
47. 220110123 Baribal, nábytok MŚ 2830 4.7.2011
48. 22110506 Gastrorex, stoly šj 1699,13 4.7.2011
49. 09092011 Juraj Šiška, drevoštiepka 1520 13.10.2011

Zverejnenie faktúr za rok 2012                                                                        

 

p.č.     var.symbol           Názov,adresa, IČO,  účel                                    suma s DPH   dátum zv

1.    200008                 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                          66,16                16.1.2012
2. 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet       13,28 10.1.2012
3. 7200013876 Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu 860,00 10.1.2012
4. 12020082 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                     129,25 10.1.2012
5. 2012105114 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č.51 962 12 Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny 28,37 14.1.2012
6. 120200217 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                     72,55 18.1.2012
7. 120019 pekáreň Lopej, s.r.o. ,Družby 323/61 976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 55,60 16.1.2012
8. 2012900333 Mraziarne Chrienspol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny 239,15 10.1.2012
9. 5201201017 Komensky.s.r.o.,Park Mládeže 1, 04001 Košice, IČO 43908977,  fa  virtuálna knižnica 39,89 27.1.2012
10. 120044 pekáreň Lopej, s.r.o. ,Družby 323/61 976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 51,01 25.01.2012
11. 32012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, Fa za odber vody 68,82 18.1.2012
12. 120200304 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                     138,05 6.2.2012
13. 0216037093 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava, IČO 35697270, Fa za telefón 1,69 22.1.2012
14. 2012100318 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č.51 962 12 Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny 89,45 3.2.2012
15. 52012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55, IČO 00189367, Fa za zemiaky 45,98 9.2.2012
16, 42012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za služby VEMA 65,60 9.2.2012
17. 102012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55, IČO 00189367, Fa za zemiaky 45,98 10.2.2012
18. 7200013846 Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu 860,- 15.2.2012
19. 120200405 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                     92,87 13.2.2012
 
 
20. 2012100512 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č. 51, 962 12  Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny 49,19 14.2.2012
21. 120071 Pekáreň Lopej, s.r.o., Družby 323/61, 976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 48,92 15.2.2012
22. 12992205 JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 821 08 Bratislava, Ičo 118219973, Fa za časopis 20,00 13.2.2012
23. 230202885 Inmedia, spol .s.r.o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny 813,73 16.2.2012
24. 2015412 Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny 442,24 13.2.2012
25. 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet      13,28 15.2.2012
26. 120200534 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                    95,81 21.2.2012
27.. 20120069 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 278,62 16.2.2012
28. 1735057925 Slovak Telokom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná  linka 29,21 17.2.2012
29. 62012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za spotrebu vody 71,51 24.2.2012
30. 62012 ŠJ Strelníky, Strelníky 42, 976 55, IČO 45018332, Fa  za stravovanie- príspevok zamestnávateľa 601,68 24.2.2012
31. 72012 ŠJ Strelníky, Strelníky 42, 976 55, IČO 45018332, Fa  za stravovanie- príspevok zo SF 43,60 24.2.2012
32. 201204 Ing.Peter Vojtko-AP Consulting SNP 113 976 66 Polomka, IČO 32229909 1520,00 15.2.2012
33. 2012100681 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č. 51, 962 12  Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny 67,28 24.2.2012
34. 120200608 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina                                                    116,69 27.2.2012
35. 2012902036 Mraziarne Chrien spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny 293,89 19.2.2012
36. 3120018 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica, IČO  37595881, Fa za potraviny-mäso 184,08 17.2.2012
37. 120106 Pekáreň Lopej,s.r.o., Družby 323/61,976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 48,92 15.2.2012
38. 1072012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny 45,98 28.2.2012
39. 3120107 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8, 974 04 B. Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny 92,80 14.2.2012
40. 120135 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 67,25 25.2.2012
41. 120200699 HISPASK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 116,15 5.3.2012
42. 1120034 MilanLapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 111,46 2.3.2012
43. 3120134 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 154,96 1.3.2012
44. 1120051 MilanLapin, Nad Plážou 68736/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 60,34 2.3.2012
45. 2012100865 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 46,55 5.3.2012
46. 230204911 Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny 805,15 8.3.2012
47. 0216037093 Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO 35697270, Fa za telefón MŠ 4,40 6.3.2012
48. 120200801 HISPASK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 103,46 12.3.2012
49. 120170 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 59,23 15.3.2012
50. 1422012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny 45,98 14.3.2012
51. 7200013876 Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu 860,00 15.3.2012
52. 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet      13,28 15.3.2012
53. 1120058 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 161,63 16.3.2012
54. 2037512 Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny 273,84
55. 120200929 HISPASK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 80,05 21.3.2012
56. 20120347 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 239,82 20.3.2012
57. 2012101049 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 47,83 14,3.2012
58. 3641200155 Versity a.s.,Rudlovská cesta 53, 97401Banská Bystrica, IČO 36396222, Fa za toner 60 14.3.2012
59. 2012101240 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 25,44 24.3.2012
60. 1736054673 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná  linka 28,74 17.3.2012
61. 120199 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 74,90 15.3.2012
62. 102012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za služby VEMA 35 27.3.2012
63. 082012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu 70,10 27.3.2012
64. 01200044 Mgr.Jozef Bella,Športovcov 340 017 01 Pov. Bystrica  IČO 34366784, Fa za didakt. hračky MŚ 41,52 13.3.2012
65. 120017 Vladimír Opat, Humenské nám 7 851 07 Bratislava, IČO 46266691, Fa za tonery ZŠ 259,60 26.3.2012
66. 120200990 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 104,80 26.3.2012
67. 2120073 GastroRex, s.r.o.Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II, IČO 35783052, Fa za vybavenie kuchyne 122,52 30.03.2012
68. 120201090 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 128,62 2.4.2012
 
69. 2012903981 Mraziarne Chrien, spol.s.r.o. Lieskovská   cesta 13  960 01 Zvolen, IĆO 36008338, Fa za potraviny               296,03            25.3.2012   
70. 2146769692 Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO 35697270, Fa za telefón MŠ 4,94 5.4.2012
71. 121310521 Stiefel Eurocard s.r.o., Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava , IČO 31360513, Fa za učebné pom MŠ 68 16.4.2012
72. 201208 Ing.Peter Vojtko-AP Consulting SNP 113 976 66 Polomka, IČO 32229909Fa za drevoštiepku zš 1520 16.4.2012
73 2242012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny 45,98 16.4.2012
74 120229 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 66,19 16.4.2012
75 2012101438 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 34,52 16.4.2012
76 10010212 DM-KOPMPLET Nám slobody 5 974 01 Banská bystrica, IČO 34484094, FA za kancel papier mš 15,60 16.4.2012
77 120201205 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 110,69 16.4.2012
78 2012101650 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 67,28 16.4.2012
79. 3120312 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 354,85 16.4.2012
80. 1120094 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 63,13 16.4.2012
81 120201298 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 104,45 16.4.2012
82 3641200218 Versity a.s.,Rudlovská cesta 53, 97401Banská Bystrica, IČO 36396222, Fa za interakt tabuľu mš 1968 16.4.2012
83 12245 Bioenzým Petr Mrázek, IČO 69639485, FA za dezinfekciu 180 16.4.2012
84 120018 Vladimír Opat, Humenské nám 7 851 07 Bratislava, IČO 46266691, Fa za opravu tlač ZŠ 35 16.4.2012
85 230207980 Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny 568,69 16.4.2012
86 120257 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 75,22 16.4.2012
87 7200013876 Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu 860 16.4.2012
88 03112 Ing Peter Maďar- MIROMAX Lúčna 21 974 01 Banská Bystrica, IČO 40093115, Fa za služby BOZP 78,77 16,4.2012
89 2120104 GastroRex, s.r.o.Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II, IČO 35783052, Fa za vybavenie kuchyne elektr panvica 3936 16.4.2012
90 20121827 Frape catering s.r.o., Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava, IČO 44178450, Fa za potraviny 611,15 16.4.2012
91 20121828 Frape catering s.r.o., Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava, IČO 44178450, Fa za potraviny 48,11 16.4.2012
92 2012101823 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 16 16.4.2012
93 2066012 Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny 351,43 16.4.2012
94 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet     13,28 16.4.2012
95 1202013831 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 147,36 16.4.2012
96 142012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu 106,69 16.4.2012
97 3737048679 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná  linka 28,74 16.4.2012
98 04412 Ing Peter Maďar- MIROMAX Lúčna 21 974 01 Banská Bystrica, IČO 40093115, Fa za služby BOZP 49,80 16.4.2012
99 120201461 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 126,52 16.4.2012
100 120290 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 77,29 16.4.2012
101 201220599 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 231,25 16.4.2012
102 3642012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny 45,98 16.4.2012
103 2012102019 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 55,79 23.5.2012
104 120317 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 47,35 23.5.2012
 
105 1120121 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 91,56
106 3120417 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 187,79 23.5.2012
107 120201568 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 99,90 23.5.2012
108 0216037093 Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO 35697270, Fa za telefón MŠ 2,83 23.5.2012
109 20126075 Malunet s.r.o. Nádražní 414, Moŕkov, IČO 27858162, Fa za hračky mš 56,40 23.5.2012
110 2012906198 chrien,spol s.r.o.,Lieskovská cesta 13 96001Zvolen, ičo 36008338, fa za potraviny 345,26 23.5.2012
111 4092012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny 45,98 23.5.2012
112 230210171 Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny 521,92 23.5.2012
113 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet    13,28 23.5.2012
114 7200013876 Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu 860 23.5.2012
115 120347 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 72,89 23,5.2012
116 1120149 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 93,80 23.5.2012
117 120201701 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 83,36 23.5.2012
118 132012 šJ Strelníky 42, 976 55, ičo45018332, Fa za stravovanie  príspevok sf 56,10 23.5.2012
119 142012 šJ Strelníky 42, 976 55, ičo45018332, Fa za stravovanie  príspevok  zamestnávateľ 774,18 23.5.2012
120 192012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu 63,49 23.5.2012
121 20120692 MADE spol s.r.o., Lazovná ul. 69 974 01 B.Bystrica, ičo 36041688, Fa za podporu programu URBIS 92,94 23.5.2012
122 120201775 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 126,31 23.5.2012
123 2012102214 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 33,20 23.5.2012
124 2085612 Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny 370,62 23,5.2012
125 1120155 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 179,17 23,5.2012
126 2012102408 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 48,30 23.5.2012
127 3641200380 Versity a.s.,Rudlovská cesta 53, 97401Banská Bystrica, IČO 36396222, Fa za káble 72,37 23.5.2012
128 20120800 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 183,50 23.5.2012
129 120201875 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 133,06 23.5.2012
130 073043205 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná  linka 28,74 23.5.2012
131 120383 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 54,78 23.5.2012
132 1120164 Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny 170,80 23.5.2012
133 120201001 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 123,54 23.5.2012
134 120413 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 82,88 23.5.2012
135 500212 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny 45,98 23.5.2012
136 120023 Vladimír Opat,Humenské nám 7,851 07 Bratislava, IčO 46266691,Fa za  tonery pre ŠJ 89,80 11.6.2012
137 230212507 Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potravinyI 814,59
138 2012102600 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 42,20 11.6.2012
139 120202127 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 160,70 11.6.2012
 
140 2012907744 chrien s.r.o., Lieskovská cesta 13,960 01Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny 218,28 11.6.2012
141 1120181 Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny 128,17 11.6.2012
142 20001012 Slovenské pedagog, nakladateľstvo, Fa za knihy 37,30 11.6.2012
143 10015612 DM-KOMPLET, Nám Slobody 5, B.Bystrica, Fa za toner MŠ 12,60 11.6.2012
144 5622012 Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, Fa za potraviny 45,98 11.6.2012
145 20122705 Frapecatering, 917 01 Trnava, Fa za potraviny 414,84 11.6.2012
146 20122706 Frapecatering, 917 01 Trnava, Fa za potraviny 9,48 11.6.2012
147 0216037093 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270, Fa za telefón Mś 7,03 11.6.2012
148 720013687 Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29 811 03 Bratislava1, IČO 36807702,Fa za energie 860 11.6.2012
149 2012102805 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 39,52 11.6.2012
150 2117006723 Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, Fa za poistenie počítačov 96,88 11.6.2012
151 12020257 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 152,06 11.6.2012
152 2114712 Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny 409,68 11.6.2012
153 120143 Vrana s.r.o.,Horný val 9,010 01 Žilina, IČO 36377325, fa za vzdeláv. program 26 11.6.2012
154 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet   13,28 11.6.2012
155 120481 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 61,76 11.6.2012
156 120202369 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 150,65 11.6.2012
157 3120595 Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny 99,35 1.8.2012
158 120443 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 63,89 1.8.2012
159 200192235 slovenská pošta,a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Ban.Bystrica,IĆO 36631124,Fa za časopis Mš 2,40 1.8.2012
160 102012 Alžbeta Pažáková,Skubínska 14139/98 974 09 B.Bystrica, IČO 33758719,Fa za služby-plavecký 42 1.8.2012
161 201210300 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 30,50 1.8.2012
162 252012 Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu 75,83 1.8.2012
163 20121141 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 152,98 1.8.2012
164 20121210 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 42,90 1.8.2012
165 120202477 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 170,70 1.8.2012
166 201261401 LegalSoft s.r.o.,Partizánska 34 ,039 01 Turč.Teplice,IČO44854056, Fa za prac pom do mš 94,85 1.8.2012
167 120513 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 44.27 1.8.2012
168 230214780 Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny 178,18 1.8.2012
169 230214844 Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny 518,23 1.8.2012
170 2012909315 chrien s.r.o., Lieskovská cesta 13,960 01Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny 192,31 1.8.2012
171 120202582 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 172,26 1.8.2012
172 0216037093 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270, Fa za telefón Mś 9,66 1.8.2012
173 2011227 Komensky,s.r.o.Park mládeže 1, 040 01Košice, ičo43908977, Fa za virtuálnu knižnicu zš 3,32 1,8.2012
175 2137312
Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny
346,20 1.8.2012
176 7200013876 Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29 811 03 Bratislava1, IČO 36807702,Fa za energie 860 1.8.2012
177 121311535 Stiefel Eurocard s.r.o., Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava , IČO 31360513, Fa za školenie MŠ 165 1.8.2012
178 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet  13,28 1.8.2012
179 0762012 ng Peter Maďar- MIROMAX Lúčna 21 974 01 Banská Bystrica, IČO 40093115, Fa za služby BOZP 49,80 1.8.2012
180 292012 Obec Strelníky, Strelníky č.63, 976 55, IČO 3313840, Fa za služby VEMA 33,20 1.8.2012
181 120202731 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 112,98 1.8.2012
182 120581 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 54,52 1.8.2012
183 6740030712 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná  linka 22,62 1.8.2012
184 120202651 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 107,04 1.8.2012
185 2012103394 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 28,30 1.8.2012
186 1120207 Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny 411,68 1.8.2012
187 2012103197 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 62,12 1.8.2012
188 312012 Obec Strelníky, Strelníky č.63, 976 55, IČO 3313840, Fa za vodu 59,08 1.8.2012
189 120544 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 89,35 1.8.2012
190 20121328 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 146,73 1,8.2012
191 2012910192 chrien s.r.o., Lieskovská cesta 13,960 01Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny 191,92 1.8.2012
192 120202794 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 116,18 1.8.2012
193 1122206029 ŠEVTa.s.,Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica,Fa za tlačivá zš 57,46 1.8.2012
194 120202855 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 88,43 1.8.2012
195 120610 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 48,47 1.8.2012
196 2012103707 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 37,27 1.8.2012
197 2012103556 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 31,69 1.8.2012
198 120202894 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 127,52 1.8.2012
199 021603093 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270, Fa za telefón Mś 6,74 1.8.2012
200 332012 Obec Strelníky, Strelníky č.63, 976 55, IČO 3313840, Fa za vodu 1226,7 1.8.2012
201 1102261 Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny 34,03 1.8.2012
202 7200013876 Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29 811 03 Bratislava1, IČO 36807702,Fa za energie 860 1.8.2012
203 2042039 BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica ,  IČO  36816221, Fa za internet  13,28 1.8.2012
204 120639 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 123,43 1.8.2012
 

    

205 1120239 Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny 222,76 10.9.2012
206 120674 Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny 13,91 10.9.2012
207 2159112 Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny 282,72 10.9.2012
208 2012103866 Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny 25,07 10.9.2012
209 20121569 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny 177,52 10.9.2012
210 120203007 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 104,77 10.9.2012
211 120202958 HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03  Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny 92,02 10.9.2012
 
212 2741027003 t-com, fa za pevnú linku, šj, zš 21,54 20.9.2012
213 342012 Obec Strelníky, fa za vodu 46,73 20.9.2012
214 2012104004 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 42,78 20.9.2012
215 2012104147 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 43,34 20.9.2012
216 120704 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 69,64 20.9.2012
217 230216896 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 384,56 20.9.20112
218 120203054 Hispa, fa za potraviny 112,28 20.9.2012
219 120203105 Hispa, fa za potraviny 91 20.9.2012
220 021637093 Orange, fa za telefón mš 2.17 20.9.2012
221 120733 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 63,25 20.9.2012
222 1120282 Milan Lapin, bitúnok, fa za potraviny 369,95 20.9.2012
223 120203170 Hispa, fa za potraviny 147,28 20.9.2012
224 2042039 BB x net, fa za internet 13,28 20.9.2012
225 0121300467 TA TRIUMPH, fa za čist prostr na interakt tab  zš 13,01 20.9.2012
226 720001387 Slovakia energy, fa za energie 510 20.9.2012
227 6725 Poisťovňa Uniqa, fa za poistenie detí 30,60 20.9.2012
228 2012911835 Mraziarne Chrien, fa za potraviny 241,78 20.9.2012
229 2177312 Mliekáreň Selce, fa za potraviny 371,98 20.9.2012
230 230218303 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 28,03 20.9.2012
231 230218302 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 740,82 20.9.2012
232 2012104290 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 32,75 20.9.2012
233 372012 Obec Strelníky, fa za odvoz odpadu 129,79 20.9.2012
234 120203270 Hispa, fa za potraviny 145,66 20.9.2012
235 120769 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 80,57 20.9.2012
236 9742017015 T-com, fa za telefóny pevná linka šj, zš 21,74 20.9.2012
237 382012 Obec Strelníky, fa za vodu 52,02 20.9.2012
238 20121714 COOP jednota Krupina, fa za potraviny 264,66 20.9.2012
239 2012104422 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 32,68 20.9.2012
240 402012 Oprava Elop, fa a oprava sporák šj, dopravné 55 20.9.2012
241 120203370 Hispa, fa za potraviny 145,57 20.9.2012
242 230219466 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 629,37 20.9.2012
243 0216037093 Orange, fa za telefón mš 9,12 15.10.2012
244 120799 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 72,94 15.10.2012
245 120203477 Hispa, fa za potraviny 140,56 15.10.2012
246 3120908 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod, fa za potraviny 93,84 15.10.2012
247 1120298 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod, fa za potraviny 216,12 15,10.2012
248 2012104559 Pekáreň Vidlička, Krnné, fa za potraviny 28,31 15.10.2012
249 21919 Mliekáreň Kopanice Selce, fa za potraviny 197,08 15.10.2012
250 9440019464 Poisťovňa Uniqa, doplatok za poistenie detí 9,48 15.10.2012
251 1233807 ARES, Bratislava. fa za časop.včielka, zvonček mš 24 15.10.2012
252 2120323 Gastrorex B. Bystrica, fa za taniere šj 59,04 15.10.2012
253 2199812 Mliekáreň Kopanice Selce, fa za potraviny 103,61 15.10.2012
254 120203586 Hispa B.Bystrica, fa za potraviny 167,84 15.10.2012
255 120828 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 68 15.10.2012
256 2012913342 Mraziarne Chrien Zvolen, fa za potraviny 300,50 15.10.2012
257 120524 Microteim Bratislava, fa za výučbové cd mš 19,90 15.10.2012
258 1120320 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod, fa za potraviny 135,94 15.10.2012
259 2012104692 Pekáreň Vidlička, Krné, fa za potraviny 45,49 15.10.2012
260 342012 Škol. jedáleň Strelníky, príspevok zo sf na strav. 28,50 15.10.2012
261 352012 Śkol. jedáleň Strelníky, príspevok na strav, zamest 393,30

15.10.2012

    

262 10912 Peter Maďar, Miromax, služby BOZP              49,80       15.10.2012
263 1202036 HISPA B.Bystrica, fa za potraviny 168,90 15.10.2012
264 2042039 BB x net , fa za internet 13,28 15.10.2012
265 9743004591 Slovak telekom, fa za pevnú linku zš, šj 24,59 15.10.2012
266 422012 Obec Strelníky, fa za revíziu elektoinšt. zš 576 15.10.2012
267 412012 Obec Strelníky, fa za spotrebu vody 52,02 15,10.2012
268 7121620 Nomi Slovakia, fa za prac zošity mš, pošt.náklady 35,16 15.10.2012
269 201221 Ing.P. Vojtko, fa za dovezené drevoštiepku 1520 15.10.2012
270 230221459 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 507,95 15.10.2012
271 230221434 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 743,62 15.10.2012
272 120203786 Hispa B.Bystrica, fa za potraviny 156,70 15.10.2012
273 2012104828 Pekáeň Vidlička Krné, fa za potraviny 31,39 15.10.2012
274 20121968 Jednota Krupina, fa za potraviny 215,87 15.10.2012
275 120865 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 69,05 15.10.2012
276 21121245 2U  spol.s.r.o. , fa za vlajky na budovu, poštovné 33,84 15.10.2012
277 120203886 Hispa, fa za potraviny 152,52 15.11.2012
278 51210861 Raabe, fa za knihy mš- svet dieťaťa 69,55 15.11.2012
279 120032 Vladimír Opat, fa za toner zš 69,90 15.11.2012
280 120070 Nomiland Košice, fa za hračky, prac pomôcky mš 271,50
281 7200013876 Slovakia energy, fa za energie 510 15.11.2012
282 120894 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 96,17 15.11.2012
283 3120999 Milan Lapin, fa za potraviny 132,11 15.11.2012
284 1120361 Milan Lapin, fa za potraviny 74,22 15.11.2012
285 1120342 Milan Lapin, fa za potraviny 61,38 15.11.2012
286 2012104969 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 50,41 15,11.2012
287 230222899 Inmedia Zvolen, fa za potraviny 679,67 15.11.2012
288 2012204 Gamastav Ban.Bystrica, fa za dovoz stolov zš 71,10 15.11.2012
289 2171111306 Orange Bratislava, fa za telefón mš 6,16 15.11.2012
290 51210085 Raabe Bratislava, fa za knihy zš 78,75 15.11.2012
291 2012914992 Chrien Zvolen, fa za potraviny 249,08 15.11.2012

 

292 120203955 Hispa Ban.Bystrica. fa za potraviny 106,58 15.11.2012
293 2042039 BB x net, B.Bystrica, fa za internet 13,28 15.11.2012
294 120921 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 61,20 15.11.2012
295 120204029 Hispa B.Bystrica, fa za potraviny 141,25 15.11.2012
296 36414200824 AutoCont,B.Bystrica, fa za toner mš 58,80 15.11.2012
297 7200013876 Slovakia energy, fa za elektrinu 510 15.11.2012
298 1743992584 T-com, fa za telefóny- pevná linka zš,šj 22,49 15.11.2012
299 462012 Obec Strelníky, fa za vodu 67,90 15.11.2011
300 2012105115 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 50,62 15.11.2012
301 120204126 Hispa B.Bystrica, fa za potraviny 156,56 15.11.2012
302 120955 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 82,12 15.11.2012
303 1120400 Milan Lapin, f a  za potraviny 106,66 15.11.2012
304 1120391 Milan Lapin, fa za potraviny 93,31 15.11.2012
305 1300005100 Orange Bratislava, fa za stoly pre zš 1,20 15.11.2012
306 20122202 Jednota Krupina, fa za potraviny 184,57 15.11.2012
307 2225012 Mliekáreň Selce, fa za potraviny 363,04 15.11.2012
308 120204215 Hispa Ban.Bystrica, fa za potraviny 133,62 15.11.2012
309 2012181 Elarin Trnkov, fa za vzdelávacie cd mš 159,90 15.11.2012
310 230224714 Inmedia ZVOLEN, fa za potraviny 443,82 15.11.2012
311 120552 Nomiland, fa za hračky pre mš, prac.potreby 75,10 15.12.2012
312 120981 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 51,77 15.12.2012
313 2012105253 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 44,57 15.12.2012
314 2012105388 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 42,48 15.12.2012
315 12432012 Poľnohospodárske družstvo Strelníky, fa za potraviny 61,99 15.12.2012
316 70712903 Komensky s.r.o., fa za virtuálnu knižnicu zš 39,89 15.12.2012
317 131310788 Stiefel eurocard, fa za výučbové cd pre mš 35,00 15.12.2012
318 21231366 Raabe, fa za knihy mš 39,11 31.12.2012
319 120204389 Hispa, fa za potraviny 139,93 31.12.2012
320 1120429 Milan Lapin, bitúnok, fa za potraviny 72,91 31.12.2012
321 2012916445 Mraziarne Chrien Zvolen, fa za potraviny 259,90 31.12.2012
322 1120407 Milan Lapin, bitúnok, fa za potraviny 174,18 31.12.2012
323 120204288 Hispa, fa za potraviny 132,49 31.12.2012
324 10034212 DM -komplet, fa za kancel papier 15,60 31.12.2012
325 2174595699 Orange, fa za telefón mš 4,58 31.12.2012
326 492012 Obec Strelníky, fa za služby,sprac miezd 1226,70 31.12.2012
327 201192235 Slovenská pošta, fa za časopis mš 7,20 31.12.2012
328 7200013876 Slovakia energy, fa za elektrinu 510 31.12.2012
329 502012 Obec Strelníky, fa za vodu 46,73 31.12.2012
330 2042039 BB x net, fa za internet 13,28 31.12.2012
331 121006 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 54,98 31.12.2012
332 201234 Ing Peter Vojtko, fa za drevnú štiepku 456 31.12.2012
333 2247312 Mliekáreň Selce, fa za potraviny 328,98 31.12.2012
334 2012105513 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 50,53 31.12.2012
335 230226610 Inmedia ZVOLEN, fa za potraviny 735,86 31.12.2012
336 12020470 Hispa, fa za potraviny 90,16 31.12.2012
337 121040 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 67,62 31.12.2012
338 201222449 Jednota Krupina, fa za potraviny 179,86 31.12.2012
339 2012105628 Pekáreň Vidlička, fa za potraviny 32,32 31.12.2012
340 120204549 Hispa, fa za potraviny 181,22 31.12.2012
341 2012917517 Mraziarne chrien Zvolen, fa za potraviny 350,90 31.12.2012

 

342 312000527 Katolícka univerzita Ružomberok, fa za knihy 26,50 31.12.2012
343 1744993771 T-com, fa za telefóny zš, šj 22,69 31.12.2012
344 13452012 Poľnohosp. družstvo Strelníky, fa za potraviny 23,24 31.12.2012
345 2178140667 Orange, fa za telefón mš 9,80 31.12.2012
346 121068 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 93,67 31.12.2012
347 121099 Pekáreň Lopej, fa za potraviny 122,04 31.12.2012
348 13482012 Poľnohosp. družstvo Strelníky, fa za potraviny 38,75 31.12.2012
349 1120482 Milan Lapin, bitúnok , fa za potraviny 118,16 31.12.2012
350 1120457 Milan Lapin, bitúnok, fa za potraviny 187,76 31.12.2012
351 2272212212 Mliekáreň Selce, fa za potraviny 259,80 31.12.2012
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Faktúry za rok 2013          

 

Dokument

Dátum

zverejnenia

Cena s DPH

v EUR

 Partner

Adresa

popis
DF2013/1 28.2.2013 200,69 COOP Jednota Krupina  fa za potraviny
DF 2013/2 28.2.2013 12,60 Pekáreň Vidlička, Krné 962 12 fa za potraviny
DF2013/3 28.2.2013 39,58 Pekáreň Vidlička, Krné 962 12 fa za potraviny
DF2013/4 28.2.2013 49,38 Obec Strelníky, 976 55 Fa za vodu
DF2013/5 28.2.2013 64,97 Pekáreň Lopej, 976 98 fa za potraviny
DF2013/6 28.2.2013 13,56 ŠEVT, B.Bystrica, 974 01 fa za tlačivá zš
DF2013/7 28.2.2013 49,80 Miromax Nemce B.Bystrica fa za služby BOZP
DF2013/8 28.2.2013 21,54 t com Bratislava 825 13 fa za pevnú linku
DF2013/9 28.2.2013 81,60 Hispa, 821 03 Bratislava fa za potraviny
DF2013/10 28.2.2013 98,68 Hispa, 821 03 Bratislava fa za potraviny
DF2013/11 28.2.2013 87,82 Hispa, 821 03 Bratislava fa za potraviny
DF2013/12 28.2.2013 18,11 Pekáreň Vidlička, Krné 96212 fa za potraviny
DF2013/13 28.2.2013 79,91 Pekáreň Lopej, 976 98 fa za potraviny
DF2013/14 28.2.2013 50,90 AutoCont, 974 11 B.Bystrica fa za batériu mš
DF2013/15 28.2.2013 673,81 Inmedia , 960 01 Zvolen fa za potraviny
DF2013/16 28.2.2013 290,19 Inmedia ,960 01 Zvolen fa za potraviny
DF2013/17 28.2.2013 26,54 V. Opat,  851 01 Bratislava fa za opravu poč.
DF2013/18 28.2.2013 31 PD Bukovina Strelníky, 976 55 fa za potraviny
DF2013/19 28.2.2013 129,70 Hispa, 821 03 Bratislava fa za potraviny
DF2013/20 28.2.2013 22 JirisDat, Medlen, 821 08 Bratis fa za časopis zš
DF2013/21 28.2.2013 1520 Naturfire, 974 01 B.Bystrica fa za drevoštiepku
DF2013/22 28.2.20113 6,82 Orange , 821 08 Bratislava fa  za telefón mš
DF2013/23 28.2.2013 120,34 Hispa, 821 08 Bratislava fa za potraviny
DF2013/24 28.2.2013 230,24 Milan Lapin, 974 01 B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/25 28.2.2013 47,11 Pekáreň Vidlička, Krné 962 12 fa za potraviny
DF2013/26 28.2.2013 885,69 Slovakia Energy, 821 09 Brat. preplatok elektriny
DF2013/27 28.2.2013 55,30 Školská jedáleň, 976 55 Strelníky fa za soc fond
DF2013/28 28.2.2013 763,14 Školská jedáleň, 976 55 Strelníky fa za stravovanie
DF2013/29 28.2.2013 61,99 PD Bukovina, 976 55 Strelníky fa za potraviny
DF2013/30 28.2.2013 212,90 Mraziarne Chrie, 960 01 Zvolen fa za potraviny
DF2013/31 28.2.2013 110,46 Hispa, 821 08 Bratislava fa za potraviny
DF2013/32 28.2.2013 180 Petr Mrázek, 281 44 Zásmuky fa za dezinfek
DF2013/33 28.2.2013 96,12 Pekáreň Lopej, 976 98 fa za potraviny
DF2013/34 28.2.2013 68 ObecStrelníky, 976 55 fa za VEMA
DF2013/35 28.2.2013 54,05 Pekáreň Vidlička, Krné  fa za potraviny
DF2013/36 28.2.2013 39,68 Obec Strelníky, 976 55 fa za vodu
OF2013/37 28.2.2013 722 Obec Strelníky, 976 55 fa za drevnú štiep
DF2013/38 28.2.2013 13,28 BB x net, 974 01 B.Bystrica fa za internet
DF2013/39 28.2.2013 13,28 BB x net, 974 01 B.Bystrica fa za internet
DF2013/40 28.2.2013 134,60 COOP Jednota Krupina fa za potraviny
DF2013/41 28.2.2013 72,25 Milan Lapin, 974 01 B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/42 28.2.2013 76,19 Milan Lapin, 974 01 B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/43 28.2.2013 30,61 Slovak telekom, Bratislava fa za telefón zš,šj
DF2013/44 28.2.2013 162,16 Hispa, 821 08 Bratislava fa za potraviny
DF2013/45 28.2.2013 61,99 PD Bukovina Strelníky,976 55 fa za potraviny
DF2013/46 28.2.2013 266,40 Mliekáreň Selce, 974 01 fa za potraviny
DF2013/47 28.2.2013 81,12 Pekáreň Lopej, 976 98 fa za potraviny
DF2013/48 28.2.2013 39,82 Pekáreň Vidlička, Krné fa za potraviny
DF2013/49 28.2.2013 800 Stredoslov energetika Žilina fa za elektrinu
DF2013/50 28.2.2013 70,91 Milan Lapin, 974 01 B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/51 28.2.2013 80,24 Hispa, 821 08 Bratislava fa za potraviny
DF2013/52 28.2.2013 57,43 Pekáreň Lopej, 976 98 fa za potraviny
DF2013/53 28.2.2013 323,96 Imnedia 960 01 Zvolen fa za potraviny
DF2013/54 28.2.2013 839,65 Inmedia 960 01 Zvolen fa za potraviny
DF2013/55 28.2.2013 60 ELOP, 974 01 B.Bystrica oprava sporák šj
DF2013/56 28.2.2013 41,26 RAABE, 821 02 Bratislava knihy pre mš
DF2013/57 28.2.2013 113,53 Hispa, 821 08 Bratislava fa za potraviny
DF2013/58 28.2.2013 230,66 SWS Distributution,Bratislava fa za toner zš
DF2013/59 28.2.2013 56,63 Pekáreň Vidlička, Krné 962 12 fa za potraviny
DF2013/60 28.2.2013 13,28 BB x net ,974 01 B.Bystrica fa za internet
DF2013/61 13.3.2013 29,11 Pekáreň Vidlička, Krné 51 fa za potraviny
DF2013/62 13.3.2013 98,29 Obec Strelníky,976 55 fa za vodu
DF2013/63 13.3.2013 800 Stredoslov .energetika,Źilina fa za elektrinu
DF2013/64 13.3.2013 22,81 Slovaktelekom, Bratisalva fa za pevnú linku
DF2013/65 13.3.2013 30 Poľnohosp družstvo Bukovina fa za potraviny
DF2013/66 13.3.2013 10,64 Orange Bratislava fa za telefón mš
DF2012/67 13.3.2013 348,06 Mliekáreň Kopanice Selce fa za potraviny
DF2013/68 13.3.2013 61,95 BOMS B.Bystrica 974 01 fa za OPP MŚ
DF2013/69 13.3.2013 191,39 BOMS B.Bystrica 974 01 fa za OPPšj, zš
DF2013/70 13.3.2013 117,88 BOMS B.Bystrica 974 01 fa za čistiace pros
DF2013/71 13.3.2013 120,18 Hispa 82108 Bratislava fa za potraviny
DF2013/72 13.3.2013 134,81 Hispa 821 08 Bratislava fa za potraviny
DF2013/73 13.3.2013 73,46 Pekáreň Lopej, 976 98 fa za potraviny
DF2013/74 13.3.2013 131,93 Milan Lapin, Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/75 13.3.2013 188,19 Jednota Krupina, pred. Strelníky fa za potraviny
DF2013/76 13.3.2013 33,72 Pekáreň Vidlička Krné 51 fa za potraviny
DF2013/77 13.3.2013 1672 Ing.Peter Vojtko, 976 66 Polomka fa za drevoštiepku
DF2013/78 25.4.2013 66,03 Miromax, B.Bystrica-Nemce fa za služby BOZP
DF2013/79 25.4.2013 218,42 Hispa B.Bystrica, 97401 fa za potraviny
DF2013/80 25.4.2013 248,40 AB tex chránená dielňa fa za obrusy
DF2013/81 25.4.2013 845,65 Inmedia Zvolen, 960 01 fa za potraviny
DF2013/82 25.4.2013 75,17 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/83 25.4.2013 180,70 Mraziarne Chrien Zvolen fa za potraviny
DF2013/84 25.4.2013 188,74 Hispa, Banská Bystrica fa za potraviny
DF2013/85 25.4.2013 76,30 Milan Lapin, Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/86 25.4.2013 87,74 Milan Lapin, Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/87 25.4.2013 46,28 Boms B.Bystrica fa za OPP
DF2013/88 25.4.2013 53,75 Pekáreň Vidlička, Detva fa za potraviny
DF2013/89 25.4.2013 81,08 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/90 25.4.2013 125,50 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/91 25.4.2013 187,14 Hispa B.bystrica fa za potraviny
DF2013/92 25.4.2013 5,30 Orange Bratislava fa za telef mš
DF2013/93 25.4.2013 96,96 Hispa B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/94 25.4.2013 13,28 BB x NET B.Bystrica fa za internet
DF2013/95 25.4.2013 48,70 Obec Strelníky fa zaa vodu
DF2013/96 25.4.2013 1520 Obec Strelníky fa za štiepku
DF2013/97 25.4.2013 197,09 Milan Lapin, Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/98 25.4.2013 800 Stredoslov energetika fa za elektrinu
DF2013/99 25.4.2013 36,77 Pekáreň Vidlička, Detva fa za potraviny
DF2013/100 25.4.2013 56,69 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/101 25,4.2013 24,97 T-com Bratislava fa za pevnú linku
DF2013/102 25.4.2013 217,08 COOP Jednota Krupina fa za potraviny
DF2013/103 25.4.2013 49,80 Miromax B.Bystrica fa za BOZP
DF2013/104 25.4.2013 750,09 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/105 25.4.2013 196,50 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/106 25.4.2013 176,84 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/107 25.4.2013 140,26 Hispa B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/108 25.4.2013 157,55 Hispa B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/109 25.4.2013 87,66 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/110 25.4.2013 73,15 Milan lapin, Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/111 25.4.2013 3,65 Orange Bratislava fa za telefón mš
DF2013/112 25.4.2013 96,88 UNIQA poisťovňa fa za poistenie majetku
DF2013/113 20.5.2013 3,65 Orange, Bratislava fa za telefón  mš
DF2013/114 20.5.2013 194,83 Hispa, B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/115 20.5.2013 380,00 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/116 20.5.2013 68,86 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/117 20.5.2013 163,22 Pekáreň Anton Antol fa za potraviny
DF2013/118 20.5.2013 13,28 B.Bx net, b.bystrica fa za internet
DF2013/119 20.5.2013 21,61 Slovak Telekom fa za pevnú linku
DF2013/120 20.5.2013 158,20 Hispa B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/121 20.5.2013 161,62 Hispa B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/122 20.5.2013 194,66 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/123 20.5.2013 49,59 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/124 20.5.2013 800,00 Stredoslov. energetika fa za elektrinu
DF2013/125 20.5.2013 101,00 Made B.Bystrica fa za služby-účtov
DF2013/126 20.5.2013 71,41 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/127 20.5.2013 99,60 HOBLA, Levice fa za učeb.pom.mš
DF2013/128 20.5.2013 35,86 Raabe, Bratislava fa za knihy mš
DF2013/129 20.5.2013 83,93 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/130 20.5.2013 175,06 Hispa, B.Bystrica fa za potraviny
DF2013/131 20.5.2013 143,64 Glóbus Zvolen fa za potraviny
DF2013/132 20.5.2013 72,12 Milan Lapin fa za potraviny
DF2013/133 20.5.2013 1119,87 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/134 01.072013 208,76 Hispa,Bratislava fa za potraviny
DF2013/135 01.072013 118,73 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/136 01.072013 73,15 Milan Lapin, Medzibrod fa za potravainy
DF2013/137 01.07.2013 852,74 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/138 01.07.2013 42,47 Inmedia Zvolen fa za potraviny


DF2013/139

01.07.2013 102 Vema služby-údržba programu
DF2013/140 01.07.2013 6,79 Orange Bratislava fa telefón mš
DF2013/141 01.07.2013 66,98 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/142 01.07.2013 193,48 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/143 01.07.2013 200,17 Anton Antol fa za potraviny
DF2013/144 01.07.2013 34,56 Auto cont fa za antivírus mš
DF2013/145 01.07.2013 98 RAABE Bratislava fa za knihu šj strav
DF2013/146 01.07.2013 46,39 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/147 01.07.2013 800 Stredoslov energetika fa za elektrinu
DF2013/148 01.07.2013 21,54 Slovak Telekom fa za pevnú linku
DF2013/149 01.07.2013 49,20 Hobla fa za prac pom mš
DF2013/150 01.07.2013 98,15 Jednota Krupina fa za potraviny
DF2013/151 01.07.2013 127,91 Milan Lapin, Medzibrod fa za potraviny
DF2013/152 01.07.2013 390,12 Mliekáreň Selce fa za potraviny
DF2013/153 01.07.2013 3,60 Slovenská pošta predplatné mš
DF2013/154 01.07.2013 77,62 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/155 01.07.2013 380,07 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/156 01.07.2013 132,35 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/157 01.07.2013 211,50 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/158 01.07.2013 177,13 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/159 01.07.2013 62,30 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/160 01.07.2013 220,92 Milan Lapin, Medzibrod fa za potraviny
DF2013/161 01.07.2013 63,44 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/162 01.07.2013 65,97 Nomiland fa za prac pom mš
DF2013/163 01.07.2013 121,10 Nomiland fa za učeb pom mš
DF2013/164 1.7.2013 34,10 ŠJ Strelníky 42,976 55 fa za SF 01/2013
F2013/165 1.7.2013 910,22 ŚJ Strelníky 42,976 55 fa za vydané jedlá
DF2013/166 1.7.2013 193,48 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/167 3.7.2013 87,53 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/168 31.7.2013 132,96 Anton Antol, B.Štiavnica fa za potraviny
DF2013/169 31.7.2013 64,33 Obec Strelníky,976 55 fa za vodu
DF2013/170 31.7.2013 800   fa za elektrinu
DF2013/171 31.7.2013 13,28 BB x net B.Bystrica fa za internet
DF2013/172 31.7.2013 522,71 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/173 31.7.2013 271,74 Mliekáreň Selce fa za potraviny
DF2013/174 31.7.2013 528,26 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/175 31.7.2013 151 ProSolution Bratislava prac pom mš
DF2013/176 31.7.2013 184,48 COOP JEDNOTA Krupina fa za potraviny
DF2013/177 31.7.2013 124,99 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/178 31.7.2013 49,80 Miromax B.Bystrica fa za služby BOZP
DF2013/179 31.7.2013 66,74 PekáreňLopej fa za potraviny
df2013/180 31.7.2013 34,56 Milan Lapin Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
df2013/181 31.7.2013 74,39 ŚEVT B.Bystrica fa za tlačivá zš
df2013/182 31.7.2013 181,42 Hispa Bratislava fa za potraviny
df2013/183 31.7.2013 1100 Maquita Nitrian .Pravno fa za preliez mš
df2013/184 31.7.2013 21,54 Slovak Telekom Bratislava fa pevná linka
df2013/185 31.7.2013 77,29 Pekáreň Lopej fa za potraviny
df2013/186 31.7.2013 84,46 Milan Lapin,Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
df2013/187 31.7.2013 7,81 Orange Bratislava fa telefón mš
df2013/188 31.7.2013 90,97 Pekáreň lopej fa za potraviny
df2013/189 31.7.2013 106,40 Hispa Bratislava fa za potraviny
df2013/190 31.7.2013 5,34 Orange Bratislava fa za telefón mš
DF2013/191 31.8.2013 189,95 COOP JEDNOTA Krupina fa za potraviny
DF2013/192 31.8.2013 133,84 Anton Antol,BAN.Śtiavnica fa za potraviny
DF2013/193 31.8.2013 136,15 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/194 31.8.2013 50,28 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/195 31.8.2013 289,74 Mliekáreň Selce fa za potraviny
DF2013/196 31.8.2013 96,08 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/197 31.8.2013 145,36 Milan Lapin, Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/198 31.8.2013 990,50 Obec Strelníky fa za okná na šj
DF2013/199 31.8.2013 21,54 Slovak telekom Bratisalava fa za pevnú linku
DF2013/200 31.8.2013 44.68 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/201 31.8.2013 219 Peter Majer,Strelníky fa za mur.práce šj
DF2013/202 31.8.2013 332,11 Merkury market B.Bystrica fa za koberc mš
DF2013/203 31.8.2013 185,14 Milan Lapin Bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/204 31.8.2013 9,46 Orange Bratislava fa za potraviny
DF2013/205 31.8.2013 39,49 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/206 31.8.2013 72,59 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/207 31.8.2013 34,91 RAABE Bratislava fa za knihu mš
DF2013/208 31.8.2013 23,58 Nomiland Košice fa za učeb pom mš
DF2013/209 31.8.2013 75,95 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/210 31.8.2013 152,74 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/211 31.8.2013 340,83 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/212 31.8.2013 55,82 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/213 31.8.2013 164,30 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/214 31.8.2013 13,28 BBx net B.Bystrica fa za internet
DF2013/215 31.8.2013 800 Stredoslov energetika fa za elektrinu
DF2013/216 30.9.2013 71,59 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/217 30.9.2013 123,44 Pekáreň Anton Antol fa za potraviny
DF2013/218 30.9.2013 200,63 Hispa BARATISLAVA fa za potraviny
DF2013/219 30.9.2013 63,73 Milan Lapin Medzibrod fa za potraviny
DF2013/220 30.9.2013 128,78 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/221 30.9.2013 800 Stredoslov energetika f a za elektinu
DF2013/222 30.9.2013 13,28 BB x net BAN.Bystrica fa za internet
DF2013/223 30.9.2013 241,38 Mliekáreň Kopanice Selce fa za potraviny
DF2013/224 30.9.2013 60,56 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/225 30.9.2013 80,57 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/226 30.9.2013 278,24 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/227 30.9.2013 238,24 Inmedia Zvolen fa za potraviny
df2013/228 30.9.2013 617,34 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/229 30.9.2013 54,06 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/230 30.9.2013 171,74 COOP Jednota Krupina fa za potraviny
DF2013/231 30.9.2013 21,54 Slovak telekom Bratislava fa za pevnú linku
DF2013/232 30.9.2013 28,20 DM Komplet B.Bystrica fa za toner,papier
DF2013/233 30.9.2013 718,77 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/234 30.9.2013 124,55 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/235 13.11.2013 48,00 VIS Plzeň,pobočka L.Mikuláš fa za kktualizáciu
DF2013/236 13.11.2013 120,05 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/237 13.11.2013 85,70 Elop B.Bystrica oprava sporák
DF2013/238 13.11.2013 54,77 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/239 13.11.2013 191,78 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod fa za potraviny
DF2013/240 13.11.2013 8,44 Orange Bratislava fa za telef mš
DF2013/241 13.11.2013 328 Malunet Mořkov fa za stôl škd
DF2013/242 13.11.2013 67,03 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF20137243 13.11.2013 452,67 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/244 13.11.2013 88,16 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/245 13.11.1013 98,18 JEdnota Krupina fa za potraviny
DF2013/246 13.11.2013 156,35 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/247 13.11.2013 13,28 BB x NET B.Bystrica fa za internet
DF2013/248 13.11.2013 800 stredoslov energetika fa za elektrinu
DF2013/249 13.11.2013 119 Anton Antol, pekáreň fa za potraviny
DF2013/250 13.11.2013 75,60 Milan Lapin, bitúnok fa za potraviny
DF2013/251 13.11.2013 18,56 Nomi land fa za pp mš
DF2013/252 13.11.2013 152,63 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/253 13.11.2013 148,89 Nomi land fa za pp mš
DF2013/254 13.11.2013 268,50 Mliekáreň Selce fa za potraviny
DF2013/255 13.11.2013 55,40 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/256 13.11.2013 27,61 T-com Bratislava fa za pevnú linku
DF2013/257 13.11.2013 395,85 Inmdia Zvolen fa za potraviny
DF2013/258 13.11.2013 33,58 Jednota Krupina fa za potraviny
DF2013/259 13.11.2013 81,13 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/260 13.11.2013 49,80 Miromax B.Bystrica fa za služby BOZP
DF2013/261 13.11.2013 160,51 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/262 13.11.2013 64,98 Milan Lapin, bitúnok fa za potraviny
DF2013/263 13.11.2013 91,46 Milan Lapin, bitúnok fa za potraviny
DF2013/264 13.11.2013 82,80 Insportline,TrustPay fa za lopty mš
DF2013/265 13.11.2013 58,80 Autocont, Versity Ban.Bystr. fa za toner
DF2013/266 13.11.2013 168,53 Hispa Bratislava fa z a  potraviny
DF2013/267 13.11.2013 79,97 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/268 13.11.2013 740,96 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/269 13.11.2013 106,559 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/270 13.11.2013 422,60 Nomiland fa za pp mš
DF2013/271 13.11.2013 8,78 Orange Bratislava fa za telefón mš
DF2013/272 13.11.2013 158,42 Milan Lapin, bitúnok fa za potraviny
DF2013/273 13.11.2013 38,00 BB x net B.Bystrica fa za služby mš
DF2013/274 13.11.2013 35,31 raabe Bratislava fa za knihy
DF2013/275 13.11.2013 388,80 Mliekáreň Selce fa za potraviny
DF2013/276 13.11.2013 113,69 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/277 13.11.2013 116,53 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/278 13.11.2013 92,65 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/279 13.11.2013 189,58 Anton Antol, pekáreň fa za potraviny
DF2013/280 13.11.2013 800 Stredoslovenská energetika fa za elektrinu
DF2013/281 13.11.2013 13,28 BB x net Ban.Bystrica fa za internet
DF2013/282 13.11.2013 67,76 Milan Lapin, bitúnok fa za potraviny
DF2013/283 13.11.2013 24,23 T-com Bratislava fa za pevnú linku
DF2013/284 13.11.2013 158,48 Jednota Krupina fa za potraviny
DF2013/285 13.11.2013 172,33 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/286 13.11.2013 87,46 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/287 16.12.2013 70,01 Milan Lapin, bitúnok

 

DF2013/288 16.12.2013 71,48 Obec Strelníky fa za vodu
DF2013/289 16.12.2013 101,78 Milan Lapin, bitúnok fa za potraviny
DF2013/290 16.12.2013 128,11 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/291 16.12.2013 281,22 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/292 16.12.2013 56,41 Pekáreň Lopej fa za potraviny
DF2013/293 16.12.2013 396 SmolkoDesign fa za opravu PC
DF2013/294 16.12.2013 39,89 Komensky s.r.o. fa za služby-progr
DF2013/295 16.12.2013 239,34 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/296 16.12.2013 628,62 Inmedia Zvolen fa za potraviny
DF2013/297 16.12.2013 122,84 Hispa Bratislava fa za potraviny
DF2013/298 16.12.2013 6,41 Orange Bratislava telef mš
DF2013/299 16.12.2013 144 Obec Strelníky odvoz odpadu
   
DF2013/300 31.12.2013 Ing.Peter Vojtko 1520,00 fa za štiepku
DF2013/325 31.12.2013 ŚEVT B.Bystrica 12,50 fa za tlačivá
DF2013/302 31.12.2013 Pekáreň Lopej 84,07 potraviny
DF2013/303 31.12.2013 Obec Strelníky 3064,56 spracovanie miezd
DF2013/304 31.12.2013 Miromax 49,80 BOZP
DF2013/305 31.12.2013 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 62,39 potraviny
DF2013/306 31.12.2013 Anton Antol, pekáreň 141,91 potraviny
DF2013/307 31.12.2013 Stredoslov energetika 800  
DF2013/308 31.12.2013 BB x net, B.Bystrica 13,28 internet
DF2013/309 31.12.2013 Hispa Bratislava 136,97 potraviny

DF2013/310

31.12.2013 Hispa Bratislava 116,87 potraviny
DF2013/311 31.12.2013 Mliekáreň Selce 253,32 potraviny
DF2013/312 31.12.2013 Slov. pošta 7,20 časopis mš
DF2013/313 31.12.2013 Obec Strelníky 63,89 fa za vodu
DF2013/314


31.12.2013

Jednota Krupina 69,77 potraviny
DF2013/315 31.12.2013 T-COM Bratislava 21,54 pevná linka
DF2013/316 31.12.2013 Inmedia Zvolen 432,10 potraviny
DF2013/317 31.12.2013 Inmedia Zvolen 251,59 potraviny
DF2013/318 31.12.2013 Inmedia Zvolen 363,11 potraviny
DF2013/319 31.12.2013 ŚJ Strelníky 49,70 SF
DF2013/320 31.12.2013 ŠJ Strelníky 705,74 55%
DF2013/321 31.12.2013 Pekáreň Lopej 73,69 potraviny
DF2013/322 31.12.2013 Hispa Bratislava 160,64 potraviny
DF2013/323 31.12.2013 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 229,45 potraviny
DF2013/324 31.12.2013 Elephant Smile 154 skrinka do mš
DF2013/301 31.12.2013 Milan Lapin, bitúnok 73,61 potraviny
DF2013/326 31.12.2013 RAABE Bratislava 35,31 knihy do mš
DF2013/327 31.12.2013 Slovenská legálna metrológia 62,64 overenie váh
DF2013/328 31.12.2013 Pekáreň Lopej 73,51 potraviny
DF2013/329 31.12.2013 Hispa Bratislava 129,19 potraviny
DF2013/330 31.12.2013 Obec Strelníky 47,80 fa za vodu
DF2013/331 31.12.2013 Jednota Krupina 98.,85 potraviny
DF2013/332 31.12.2013 Mliekáreň Kopanice Selce 374,64 potraviny
df2013/333 31.12.2013 Pekáreň Lopej 65,45 potraviny
DF2013/334 31.12.2013 Anton Antol, pekáreň 163,80 potraviny
DF2013/335 31.12.2013 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 162,12 potraviny
DF2013/336 31.12.2013 T-com Bratislava 21,54 pevná linka

 

 

F A K T Ú R Y    Z A    R O K    2 0 1 4

 

DF2014/1 31.01.2014 Hispa Bratislava 149,29 fa za potraviny
DF2014/2 31.01.2014 BB x net B.Bystrica 13,28 fa za internet
DF2014/3 31.01.2014 Pekáreň Lopej 60,60 fa za potraviny
DF2014/4 31.01.2014 Hispa Bratislava 151,48 potraviny
DF2014/5 31.01.2014 Inmedia Zvolen 603,48 potraviny
DF2014/6 31.1.2014 Inmedia Zvolen 440,99 potraviny
DF2014/7 31.1.2014 Inmedia Zvolen 657,72 potraviny
DF2014/8 31.1.2014 Igor Balog 100 ladenie klavíra
DF2014/9 31.1.2014 Petr Mrázek, bioenzým 180 služby dezinf
DF2014/10 31.1.2014 Milan Lapin, bitúnok Mezibrod 91,98 potraviny
DF2014/11 31.1.2014 AutoCont B.Bystrica 124,80 tonery zš
DF2014/12 31.1.2014 Združenie pedagógov Slov.Ľupča 20 členské
DF2014/13 31.1.2014 Pekáeň Lopej 85,01 potraviny
DF2014/14 31.1.2014 Stredoslovenská energetika 536 elektina
df2014/15 31.1.2014 Orange Bratislava 7,40 telefón mš
df2014/16 31.1.2014 Office depot Bratislava 82,63 papier,kanc.p
df2014/17 31.1.2014 Ing.Peter Vojtko 490 štiepka
df2014/18 31.1.2014 Hispa Bratislava 141,04 potraviny
df2014/19 31.1.2014 BOMS B.Bystrica 81,10 OPP mš
df2014/20 31.1.2014 Obec Strelníky 78,80 VEMA-služby
df2014/21 31.1.2014 Hispa Bratislava 148,07 potraviny
df2014/22 31.1.2014 Orange Bratislava 3,56 telefón mš
df2014/23 31.1.2014 Juris Dat M.Medlen 22 časopis zš
df2014/24 31.1.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 66,88 potraviny
df2014/25 31.1.2014 Pekáreň Lopej 82,40 potraviny
df2014/26 31.1.2014 BB x net B.Bystrica 13,28 internet
df2014/27 31.1.2014 Stredoslov energetika -2507,9 elektrina
df2014/28 31.1.2014 Mliekáreň Kopanice Selce 352,37 potraviny
df2014/29 31.1.2014 Hispa Bratislava 179,02 potraviny
df2014/30 31.1.2014 Anton Antol, pekáreň 129,47 potraviny
df20134/31 31.1.2014 Milan Lapin, bitúnok 90,66 potraviny
df2014/32 31.1.2014 Pekáreň Lopej 70,25 potraviny
df2014/33 20.3.2014 Jednota Krupina 147,72 potraviny
df2014/34 20.3.2014 Pekáreň Lopej 70,25 potraviny
df2014/35 20.3.2014 Slovenská legálna metrol 100,80 kalibrácia
df2014/36 20.3.2014 Obec Strelníky 66,61 fa za vodu
df2014/37 20.3.2014 Hispa 110,50 potraviny
df2014/38 20.3.2014 Inmedia 359,92 potraviny
df2014/39 20.3.2014 Milan Lapin 135,82 potraviny
df2014/40 20.3.2014 Pekáreň Lopej 57,72 potraviny
df2014/41 20.3.2014 Hispa, 173,26 potraviny
df20174/42 20.3.2014 Inmedia, 290,92 potraviny
df2014/43 20.3.2014 Milan Lapin 68,66 potraviny
df2014/44 20.3.2014 Pekáreň Lopej 52,25 potraviny
df2014/45 20.3.2014 Ares 14,85 časopisy mš
df2014/46 20.3.2014 Orange Bratislava 12.20 telefón mš
df2014/47 20.3.2014 Anton ANTOL 141,07 potraviny
df2014/48 20.3.2014 BB x net 13,28 internet
df2014/49 20.3.2014 Hispa 160,55 potraviny
df2014/50 20.3.2014 Stredoslovenská energetika 536 elektrina
df2014/51 20.3.2014 Pekáreň Lopej 87,72 potraviny
df2014/52 20.3.2014 Mliekáreň Selce 231,17 potraviny
df2014/53 20.3.2014 Obec Strelníky 59,36 fa za vodu
df2014/54 20.3.2014 Jednota Krupina 68,29 potraviny
df2014/55 20.3.2014 Milan Lapin 104,02 potraviny
df2014/56 20.3.2014 Hispa 119,88 potraviny
df2014/57 20.3.2014 Inmedia 852,51 potraviny
df2014/58 20.3.2014 Sita 9,60 odvoz KRBO
df2014/59 20.3.2014 Miromax 79,84 služby BOZP
df2014/60 20.3.2014 T-com 21,54 pevná linka
df2014/61 20.3.2014 Hispa 145,38 potraviny
df2014/62 20.3.2014 PP comp 18,50 kanc papier
df2014/63 21.3.2014 Milan Lapin, Bitúnok Medzibrod 121,55 potraviny
df2014/64 24.3.2014 Hispa Bratislava 136,08 potraviny
df2014/65 24.3.2014 Pekáreň Lopej 59,17 potraviny
df2014/66 25.3.2014 Obec Strelníky 12,40 služby vema
df2014/67 31.3.2014 Hispa Bratislava 145,40 potraviny
df2014/68 31.3.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 103,20 potraviny
df2014/69 31.3,2014 Pekáreň Lopej 71,06 potraviny
df20147/70 31.3.2014 Orange Bratislava 6,53 tel mš
df2014/71 1.4.2014 Vema- aktualiz prog oú 96 služby
df2014/72 1.4.2014 Aladin., Levice 18,48 hračky mš
df2014/73 1.4.2014 Aladin, Levice 70,40 hračky mš
df2014/74 1.4.2014 Inmedia Zvolen 469,89 potraviny
df2014/75 1.4.2014 Nomiland Košice 154 prac potr mš
df2014/76 1.4.2014 Daffer 16,60 prac zošity hn
df2014/77 1.4.2014 Národný ústav celož vzdel Košice 109 konferencia šs
df2014/78 2.4.2014 Smolko design, Slov Ĺupča 27 tonery
df2014/79 2.4.2014 Ing.Peter Vojtko, Polomka 1568 štiepka
df2014/80 2.4.2014 Mliekáreň Selce 283,10 potraviny
df2014/81 8.4.2014 Hispa Bratislava 138,08 potraviny
df2014/82 8.4.2014 Jednota Krupina 159,55 potraviny
df2014/83 10.4.2014 Stredoslov energetika 536 elektina
df2014/84 10.4.2014 bb x net 13,28 internet
df2014/85 14.4.2014 Hispa Bratislava 124,99 potraviny
df2014/86 14.4.2014 Pekáreň Lopej 75,86 potraviny
df2014/87 14.4.2014 Elop B.Bystrica 51,50 oprava šporák
df2014/88 14.4.2014 Sita Bratislava 38,40 odvoz odpadu
df2014/89 14.4.2014 Obec Strelníky 57,98 voda
df2014/90 14.4.2014 T-com Bratislava 26,53 pevná linka
df2014/91 14.4.2014 Miromax B.Bystrica 72,00 BOZP
df2014/92 14.4.2014 Inmedia Zvolen 528,28 potraviny
df2014/93 20.4.2014 Pekáreň Lopej 80,22 potraviny
df2014/94 24.4.2014 Hispa Bratislava 67,15 potraviny
df2014/95 28.4-2014 Hispa Bratislava 139,37 potraviny
df2014/96 28.4.2014 Smolko design S . Ĺupča 929,63 počítač,prog zš
df2014/97 25.4.2014 ESET 37,45 antivírus
df2014/98 25.4.2014 Smolko design, S.Ľupča 266,16 kopírka
df2014/99 25.4.2014 Nomi Land Košice 8,90 hračky mš
df2014/100 30.4.2014 Milan Lapin, bitúnok 167,81 potraviny
df2014/101 30.4.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 103,06 potraviny
df2014/102 5.5.2014 Anton Antol 162,24 potraviny
df2014/103 5.5.2014 Pekáreň Lopej 57,13 potraviny
df2014/104 5.5.2014 Hispa Bratislava 179,96 potraviny
df2014/105 5.5.2014 Orange Bratislava 6,48 telef mš
df2014/106 5.5.2014 BB x net 13,28 internet
df2014/107 5.5.2014 Stredoslov energetika 536 elektrina
df2014/108 5.5..2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 57,06 potraviny
df2014/109 5.5.2014 Predškolský atlas 20 predplat mš
df2014/110 5.5.2014 Anton Antol 122,87 potraviny
df2014/111 10.5.2014 T-com 25,07 pevná linka
df2014/112 10.5.2014 Mliekáreň Selce 201,70 potraviny
df2014/113 12.5.2014 Jednota Krupina 148,63 potraviny
df2014/114 12.5.2014 Hispa Bratislava 134,12 potraviny
df2014/115 13.5.2014 Pekáreň Lopej 74,58 potraviny
df2014/116 13.5.2014 Obec Strelníky 68,56 voda
df2014/117 13.5.2014 Made B.Bystrica 101 program účtov
df2014/118 13.5.2014 Office depot Bratislava 74,26 kanc potreby
df2014/119 19.5.2014 Sita Bratislava 28,80 odvoz odpadu
df2014/120 16.5.2014 BB x net B.Bystrica 29,00 oprava vifi
df2014/121 16.5.2014 ševt B.Bystrica 23,75 tlačivá
df2014/122 16.5.2014 Inmedia Zvolen 514,33 potraviny
df2014/123 16.5.2014 Inmedia Zvolen 934,00 potraviny
df2014/124 inmedia   111,27 potraviny
df2014/125 19.5.2014 Hispa Bratislava 146,47 potraviny
df2014/126   Milan Lapin bitúnok Medzibrod 88,48 potraviny
df2014/127 20.5.2014 Ins graf Šaľa 303,50 prac potr mš
df2014/128 20.5.2014 Pekáreň Lopej 63,07 potraviny
df2014/129 10.7.2014 Smolko design,Slov .Ĺupča 111,60 tonery
df2014/130 10.7.2014 BOMS, B.Bystrica 144,08 OPP
df2014/131 10.7.2014 Hispa Bratislava 84,85 potraviny
df2014/132 10.7.2014 Anton Antol, 168,20 potraviny
df2014/133 10.7.2014 Pekáreň Lopej 92,92 potraviny
df2014/134 10.7.2014 Orange Bratislava 6,12 telefón mš
df2014/135 10.7.2014 Hispa Bratislava 123,86 potraviny
df2014/136 10.7.2014 BB x net B.Bystrica 13,28 internet
df2014/137 10.7.2014 Stredoslov energetika 536 elektrina
df2014/138 10.7.2014 Inmedia Zvolen 955,39 potraviny
df2014/139 10.7.2014 Inmedia Zvolen 237,49 potraviny
df2014/140 10.7.2014 Inmedia Zvolen 78,84 potraviny
df2014/141 10.7.2014 Jednota Krupina 186,39 potraviny
df2014/142 10.7.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 302,11 potraviny
df2014/143 10.7.2014 Obec Strelníky 57,98 voda
df2014/144 10.7.2014 mliekáreň Selce 276,70 potraviny
df2014/145 10.7.2014 slovenská pošta 3,60 časopis mš
df2014/146 10.7.2014 SITA 38,40 odvoz KRBO
df2014/147 10.7.2014 Gastrorex B.Bystrica 4593,60 stôl, sporák
df2014/148 10.7.2014 Hispa Bratislava 133,25 potraviny
df2014/9 10.7.2014 Pekáreň Lopej 48,24 potraviny
  10.7.2014 T-com Bratislava 21,54 pevná linka
df2014/151 10.7.2014 Hispa 107,95 potraviny
df2014/152 10.7.2014 Pekáreň Lopej 53,23 potraviny
df2014/153 10.7.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 125,22 potraviny
df2014/154 10.7.2014 Pekáreň Lopej 70,08 potraviny
df2014/155 10.7.2014 Hispa 115,70 potraviny
df2014/156 10.7.2014 Orange Bratislava 7,36 telefón mš
df2014/157 10.7.2014 šj Strelníky 63,50 príspevok SF
df2014/158 10.7.2014 šj Strelníky 901,70 55% prísp zam
df2014/159 10.7.2014 Hispa 107,11 potraviny
df2014/160 10.7.2014 ševt B.Bystrica 62,51 tlačivá
df2014/161 10.7.2014 Inmedia Zvolen 597,47 potraviny
df2014/162 10.7.2014 Inmedia Zvolen 496,06 potraviny
df2014/163 10.7.2014 Jednota Krupina 149,08 potraviny
df2014/164 10.7.2014 milan Lapin. bitúnok 87,56 potraviny
df2014/165 10.7.2014 Stredoslo energetika 536 elektrina
df2014/166 10.7.2014 BB x net B.Bystrica 13,28 internet
df2014/167 10.7.2014 Miromax B.Bystrica 72 služby BOZP
df2014/168 10.7.2014 hispa Bratislava 109,09 potraviny
df2014/169 10.7.2014 Mliekáreň Kopanice Selce 286,92 potraviny
df2014/170 10.7.2014 Pekáreň Anton Antol 137,16 potraviny
df2014/171 10.7.2014 t-com Bratislava 21,54 pevná linka
df2014/172 10.7.2014 Sarfap B.Bystrica 938,28 maľovanie zš,šj
df2014/173 10.7.2014 Pekáreň Lopej 66,50 potraviny
df2014/174 10.7.2014 Hispa Bratislava 89,56 potraviny
df2014/175 10.7.2014 Obec Strelníky 80,07 voda
df2014/176 31.7.2014 SITA  Slovensko. a.s. 38,40 odvoz KRBO
df2014/177 31.7.2014 Pekáreň Lopej 63,41 potraviny
df2014/178 31.7.2014 Orange Bratislava 4,86 telefón mš
df2014/179 31.7.2014 Hispa Bratislava 84,53 potraviny
df2014/180 31.7.2014 Hispa Bratislava 86,75 potraviny
df2014/181 31.7.2014 Pekáreň Lopej 61,84 potraviny
df2014/182 31.7-2014 Pekáreň Lopej 71,96 potraviny
df2014/183 31.7.2014 Stredoslov energetika 536 elektrina
df2014/184 31.7-2014 BB x net 13,28 internet
df2014/185 31.7.2014 Mliekáreň Selce 241,82 potraviny
df2014/186 31.8.2014 Bitúnok Medzibrod 332,84 potraviny
df2014/187 31.8.2014 Hispa Bratislava 58,93 potraviny
df2014/188 31.8.2014 Pekáreň Anton Antol 134,14 potraviny
df2014/189 31.8.2014 Somi Systems 588 vypracov bezp
df2014/190 31.8.2014 Kliment Radomír B.Bystrica 360 kladenie podl zš
df2014/191 31.8.2014 Sita Slovensko a.s. 38,40 odvoz odpadu
df2014/192 31.8.2014 Obec Strelníky 74,08 voda
df2014/193 31.8.2014 Hispa Bratislava 119,27 potraviny
df2014/194 31.8.2014 T-com Bratislava 21,54 pevná linka
df2014/195 31.8.2014 Jednota Krupina 107,41 potraviny
df2014/196 31.8.2014 Pekáreň Lopej 40,34 potraviny
df2014/197 31.8.2014 Pekáreň Lopej 95,28 potraviny
df2014/198 31.8.2014 Pekáreň Anton Antol 102,20 potraviny
df2014/199 31.8.2014 VEMA 85,20 služby spracov
df2014/200 31.8.2014 DM Kopmlet B.Bystrica 18 papier
df2014/201 30.9.2014 Hispa Bratislava 161,39 potraviny
df2014/202 30.9.2014 Orange Bratislava 0,13 telefón mš
df2014/203 30.9.2014 Hispa Bratislava 134,88 potraviny
df2014/204 30.9.2014 Obec Strelníky 48,15 voda
df2014/205 30.9.2014 Inmedia Zvolen 548,04 potraviny
df2014/206 30.9.2014 Inmedia Zvolen 456,26 potraviny
df2014/207 30.9.2014 Inmedia zvolen 609,53 potraviny
df2014/208 30.9.2014 Jednota Krupina 144,15 potraviny
df2014/209 30.9.2014 Jednota Krupina 27,95 potraviny
df2014/210 30.9.2014 Mliekáreň Selce 268,74 potraviny
df2014/211 30.9.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 84,20 potraviny
df2014/212 30.9.2014 Milan Lapin 165,54 potraviny
df2014/213 30.9.2014 Pekáreň Lopej 59,27 potraviny
df2014/214 30.9.2014 Hispa Bratislava 126,90 potraviny
df2014/215 30.9.2014 Sita Slovensko a.s. 38,40 odvoz odpadu
df2014/216 30.9.2014 T-com Bratislava 21,54 pevná linka
df2014/217 30.9.2014 BB X net B.Bystrica 13,28 internet
df2014/218 30.9.2014 Stredoslov energetika 536 elektrina
df2014/219 30.9.2014 Hispa Bratislava 109,57 potraviny
df2014/220 30.9.2014 Pekáreň Lopej 76,66 potraviny
df2014/221 30.9.2014 Ing.peter Vojtko 1568 štiepka
df2014/222 30.9.2014 Vis Plzeň 133,20 podpora progr
df2014/223 30.9.2014 Maquita Nitr.Pravno 15,14 prac pom mš
df2014/224 30.9.2014 Orange Bratislava 4,08 telefón mš
df2014/225 30.9.2014 Smolko design 130,20 údržba poč zš
df2014/226 30.9.2014 Hispa Bratislava 124,08 potraviny
df2014/227 30.9.2014 Milan Lapin bitúnok Medzibrod 85,99 potraviny
df2014/228 30.9.2014 Pekáreň Lopej 70,79 potraviny
df2014/229 30.9.2014 Hispa Bratislava 93,97 potraviny
df2014/230 30.9.2014 Inmedia Zvolen 296,50 potraviny
df2014/231 30.9.2014 Inmedia Zvolen 445,96 potraviny
df2014/232 30.9.2014 obec Strelníky 69,73 voda
df2014/233 31.10.204 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 145,66 potraviny
df2014/234 31.10.2014 Anton Antol 135,24 potraviny
df2014/235 31.10.2014 Hispa Bratislava 128,76 potraviny
df2014/236 31.10.2014 NOMI 194,60 stoličky škd
df2014/237 31.10.2014 Smolko design 73,20 tonery zš
df2014/238 31.10.2014 Stredoslov energetika 536 elektrina
df2014/239 31.10.2014 BB x net B.Bystrica 13,28 internet
df2014/240 31.10.2014 T-com Bratislava 21,90 pevná linka zš
df2014/241 31.10.2014 Miromx B.Bystrica 72 služby BOZP
df2014/242 31.10.2014 Jednota Krupina 60,31 potraviny
df2014/243 31.10.2014 Mliekáreň Selce 310,34 potraviny
df2014/244 31.10.2014 Sita Slovensko a-s. 38,40 odvoz odpadu
df2014/245 31.10.2014 DM Komplet B.Bystrica 12,60 toner mš
df2014/246 31.10.2014 Hispa Bratislava 154,42 potraviny
df2014/247 31.10.2014 Pekáreň Lopej 66,77 potraviny
df2014/248 31.10.2014 Hispa Bratislava 124,10 potraviny
df2014/249 31.10.2014 Milan Lapin, bitúnok Medzibrod 111,54 potraviny
df2014/250 31.10.2014 Milan Lapin bitúnok Medzibrod 107,11 potraviny
df2014/251 31-10.2014 Inmedia Zvolen 356,31 potraviny
df2014/252 31.10.2014 Inmedia Zvolen 972,93 potraviny
df2014/253 31.10.2014 Pekáreň Lopej 69,70 potraviny
df2014/254 31.10.2014 Obec Strelníky 150,55 odvoz smetí
df2014/255 31.10.2014 Orange Bratislava 6,58 telef. mš
df2014/256 30.11.2014 Hispa Bratislava 109,98 potraviny
df2014/257 30.11.2014 Pekáreň Lopej 61,98 potraviny
df2014/258 30.11.2014 Obec Strelníky 3064,56 spracov.miezd
df2014/259 30.11.2014 Hispa Bratislava 168,18 potraviny
df2014/260 30.11.2014 Obec Strelníky 62,24 fa za vodu
df2014/261 30.11.2014 Anton Antol, B.Štiavnica 150,79 potraviny
df2014/262 30.11.2014 Mliekáreň Selce 206,81 potraviny
df2014/263 30.11.2014 Smolko design, Slov. Ľupča 120,00 údržba poč.
df2014/264 30.11.2014 bb x net B.Bystrica 13,28 internet
df2014/265 30.11.2014 stredoslov energetika 536 elektrina
df2014/266 30.11.2014 Milan Lapin, Medzibrod 306,60 potraviny
df2014/267 30.11.2014 NOMI Slovakia 363 stoličky do škd
df2014/268 30.11.2014 Hispa Bratislava 135,91 potraviny
df2014/269 30.11.2014 Tcom Bratislava 21,54 pevná linka
df2014/270 30.11.2014 Sita Slovensko 38,40 odvoz KRBO
df2014/271 30.11.2014 Pekáreň Lopej 66,77 potraviny
df2014/272 30.11.2014 Gastro Rex B.Bystrica 58,20 oprava sporák šj
df2014/273 30.11.2014 Nomi land 172,70 hračky do mš
df2014/274 30.11.2014 Hispa 172,20 potraviny
df2014/275 31.12.2014 Inmedia Zvolen 507,10 potraviny
df2014/276 31.12.2014 Inmedia Zvolen 674,95 potraviny
df2014/277 31.12.2014 Pekáreň Lopej 84,64 potraviny
df2014/278 31.12.2014 DM Komplet B.Bystrica 26,00 tonery
df2014/279 31.12.2014 Stiefel eurocard 43,00 hračky do mš
df2014/280 31.12.2014 Ing.P.Vojtko, Polomka 1568 štiepka
df2014/281 31.12.2014 Nomiland 16,20 prac .pom, mš
df2014/282 31.12.2014 Milan Lapin, Medzibrod 98,45 potraviny
df2014/283 31.12.2014 Orange Bratislava 3,25 telefón mš
df2014/284 31.12.2014 Smolko design, Slov Ľupča 84,60 toner zš
df2014/285 31.12.2014 Komensky Bratislava 39,89 virt knižnica
df2014/286 31.12.2014 Hispa Bratislava 100,63 potraviny
df2014/287 31.12.2014 Pekáreň Lopej 59,80 potraviny
df2014/288 31.12.2014 Obec Strelníky 53,82 voda
df2014/289 31.12.2014 SITA 38,40 odvoz odpadu
df2014/290 31.12.2014 T-COM 21,54 pevná linka
df2014/291 31.12.2014 Smolko design, Slov. Ľupča 120,00 údržba poč.
df2014/292 31.2.2014 Inmedia Zvolen 395,13 potraviny
df2014/293 31.12.2014 Mliekáreň Selce 322,94 potraviny
df2014/295 31.12.2014 Pekáreň Lopej 38,27 potraviny
df2014/296 31.12.2014 Pekáreň Anton Antol 149,65 potraviny
df2014/297 31.12.2014 BB x net 13,28 internet
df2014/298 31.12.2014 Stredosloven energetika 536 elektrina
df2014/299 31.12.2014 Milan Lapin, Medzibrod 80,70 potraviny
df2014/300 31.12.2014 Inmedia Zvolen 431,13 potraviny
df2014/301 31.12.2014 Inmedia Zvolen 362,94 potraviny
df2014/302 31.12.2014 DM Komplet B.Bystrica 33,84 kanc.papier
df2014/303 31.12.2014 Hispa Bratislava 142,52 potraviny
df2014/304 31.12.2014 Pekáreň Lopej 71,60 potraviny
df2014/305 31.12.2014 Hispa Bratislava 97,84 potraviny
df2014/306 31.12.2014 Milan Lapin, Medzibrod 235.62 potraviny
df2014/307 31.12.2014 Miromax B.Bystrica 72,00 sprac BOZP
df2014/308 31.12.2014 ŠEVT 14,00 tlačivá
df2014/309 31.12.2014 Orange Bratislava 6,05 telefón mš
df2014/310 31.12.2014 Pekáreň Lopej 89,14 potraviny
df2014/311 31.12.2014 Pekáreň Anton Antol 133,50 potraviny
df2014/312 31.12.2014 Autocont BBystrica 11,40 batéria
df2014/313 31.12.2014 SITA 28,80 odvoz odpadu
df2014/314 31.12.2014 Milan Lapin, Medzibrod 151.91 potraviny
df2014/315 31.12.2014 Mliekáreň Selce 244,32 potraviny
df2014/316 31.12.2014 Obec Strelníky 51,48 voda
df2014/317 31.12.2014 T-com Bratislava 22,32 pevná linka

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Strelníky
    Strelníky 42, 976 55
  • 048/4295202

Fotogaléria